Zober loptu nie drogu

Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám sa žiaci praktickej školy so svojim pp. učiteľkami zúčastnili besedy. Prišli aj hostia z klubu AA – Dušan a Ferko.  P. Miháliková privítala účastníkov. Porozprávala žiakom o škodlivosti fajčenia a alkoholu, najmä v mladom veku, taktiež o nástrahách internetu a mobilu. Hostia vysvetlili deťom, aké nebezpečné je fajčenie a pitie alkoholu pre naše zdravie, a preto je lepšie s tým nikdy nezačať. Kolektívy jednotlivých tried sa prezentovali pripravenými kolážami a scénkami. Všetci sa zhodli na tom, že lepšie je športovať a venovať sa svojim záľubám ako užívať škodlivé látky. Ak máme problém, treba sa obrátiť na ľudí, ktorým môžeme dôverovať. 

Comments are closed.