Žiadosť

Vážení rodičia, priatelia, 

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o nasmerovanie 2% daní z príjmov fyzickej, alebo právnickej osoby do nášho Fondu detí, n.f., pri Spojenej škole na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.

Fond detí, n.f. v zmysle Štatútu združuje finančné prostriedky na zlepšenie možností vzdelávania žiakov  Spojenej školy. Získané finančné prostriedky sú využívané na zabezpečenie kompenzačných a iných špeciálnych pomôcok potrebných na zlepšenie a skvalitnenie  vzdelávania žiakov základnej a praktickej školy, na dopravu, na realizáciu pobytov v prírode, výletov, exkurzií, na rôzne športové a kultúrne podujatia.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?

Právnická osoba, alebo osoba, ktorá  sama podáva daňové priznanie, vyplní v tlačive daňového priznania príslušnú kolónku.

Ak ste zamestnanec, zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho viete vyplniť Vyhlásenie. Obe tlačivá buď doručíte  na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska, alebo do našej školy (my zabezpečíme odoslanie na daňový úrad).

Tlačivo na poukázanie 2% z odvedených daní si môžete stiahnuť na www.rozhodni.sk

Informácie o nás, ktoré potrebujete:

IČO:  308 10 264

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: Fond detí, n.f.

Sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

Ďakujeme !

Comments are closed.

Galéria

1 img_2173 dav OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najnovšie články

Počasie