Niečo pre rodičov

Stránky o mentálne postihnutých jednotlivcoch:

www.downovsyndrom.sk
www.sds-sk.szm.sk – o Downovom syndróme
www.zpmpvsr.sk – Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR
www.usmejsanamna.sk – OZ
www.dobromysl.cz – server poskytujúci komplexné informácie o problematike zdravotne postihnutých
www.echo-zdruzenie.sk – OZ na pomoc ľuďom s MP

Stránky venujúce sa problematike telesného postihnutia:

www.csz.sk – Poradenské a informačné centrum pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím
www.rehis.sk – Informačný systém pre rehabilitáciu
www.sztp.sk – Slovenský zväz telesne postihnutých
www.sutps.sk – Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
www.szzp.sk – Slovenský zväz zdravotne postihnutých
www.aktivnyvozik.sk – OZ
www.margaretka.sk – OZ

Všeobecné stránky o jednotlivcoch s postihnutím:

www.socionet.sk – informačný portál sociálnych služieb
www.helpnet.sk – OZ
www.iporadna.cz
www.gateway2at.org – poradenstvo pre znevýhodnených mladých ľudí so zdravotným postihnutím
www.vsevedko.cz – katalóg odkazov
www.employment.gov.sk – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.forum.handicap.sk
www.snslp.sk – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Stránky venujúce sa problematike sluchového postihnutia:

www.infosluch.sk
www.effeta.sk – Effeta Nitra
www.radost.sk – informačný servis pre rodičov postihnutých detí
www.sppn.sk – Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim
www.hluchoslepi.szm.sk – Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí

Stránky venujúce sa problematike zrakového postihnutia:

www.unss.sk – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
www.skn.sk – Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
www.rszp.sk – Rehabilitačné stredisko pre nevidiacich
www.sizar-vision.sk – Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

Ostatné webové stránky:

www.mcmb.sk – MC Bratislava
www.minedu.sk – MŠVV a Š SR
www.statpedu.sk – Štátny pedagogický ústav
www.infovek.sk
www.modernyucitel.sk
www.ssiba.sk – Štátna školská inšpekcia
www.zakon.sk – zbierka zákonov
www.portal.gov.sk – portál verejnej správy
www.vlada.sk
www.skola.sk
www.ceskaskola.sk – metodický portál
www.modernyucitel.sk
www.modernaskola.sk
www.ucitel.info.sk
www.unoviny.sk
www.slovencina.vselico.com – slovenský jazyk do vrecka