Začiatok školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás ešte pred otvorením nového školského roka 2020/2021 srdečne pozdraviť a zaželať veľa radosti a elánu s nástupom do školy. 

Veríme, že leto Vám poskytlo dostatok času na regeneráciu síl a oddych.

Žiaci do školy nastupujú 2. septembra 2020 o 8,00 hod.

Každý žiak pred vstupom do školy musí mať vypísané  “Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti” a “Zdravotný dotazník” ( rodičia môžu vypísať pred školou).

 Žiak, ktorý tlačivá vyplnené a podpísané zákonným zástupcom  neodovzdá, nebude môcť vstúpiť do budovy školy.

- Rodičia a iné osoby sprevádzajúce žiakov – do priestoru školy nevstupujú. (Výnimkou sú iba osoby sprevádzajúce žiaka, ktoré po prvýkrát nastupuje do školy, ale aj to iba na nevyhnutný, čo najkratší čas).

ŠKD a VŠJ sú v prevádzke od 2. septembra 2020. Školské autobusy jazdia od 2. septembra 2020 ( noví žiaci budú zaučení v priebehu mesiaca september).

Bližšie informácie dostanú všetci rodičia e-mailom, alebo  telefonicky u triednych učiteľov.

Tešíme sa na stretnutie 

vedenie školy

 

Comments are closed.