Workshop: Prečo robiť AAK

Prvý workshop na tému augmentatívnej a alternatívnej komunikácie sa uskutočnil jeden deň pred 17.novembrom, v ktorý si pripomíname začiatok Nežnej revolúcie. My sme neodštartovali žiadnu revolúciu, ale možno začiatok spolupráce a združovania sa odborníkov, pre ktorých je problematika nehovoriacich ľudí a téma AAK veľmi aktuálna.

Garantom workshopu bol prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. z katedry Logopédie na PdF UK. Hosťkami a prednášateľkami boli riaditeľka Špeciálnej školy pre deti s NKS v Topoľčanoch Mgr. Andrea Ševčíková a špeciálny pedagóg  Mgr. Katarína Ležáková. Za našu školu mala príspevok logopédka z našej školy Martina Kukumbergová.

Na workshope odzneli tri zaujímavé príspevky o využívaní AAK pri klientoch s viacnásobným postihnutím a možnostiach využitia iPad-ov v špeciálnom školstve a v rámci logopedickej terapie.

Podľa reakcií odchádzali účastníci z workshopu spokojní a povzbudení k ďalšej práci v tejto náročnej oblasti.

 

 

Comments are closed.