Výstava – To, čo nás spája

Pani učiteľka Gabika a pán učiteľ  Janko sa spolu so žiakmi zúčastnili výstavy s názvom To, čo nás spája. Je to 8. ročník výstavy prác petržalských ZŠ, SŠ  a Praktickej školy na Švabinského 7 a klientov o. z. SPOLU a  DSS Kampino. Tvorcovia prác zobrazili známe pesničky ako napr. Červené jabĺčko, Kohútik jarabý, Po nábreží koník beží a pod. vo svojom vlastnom ponímaní. Výstava bola veľmi zaujímavá, farebná, tvorivá a žiakom sa veľmi páčila. 

Comments are closed.