Výrobky našich žiakov

Žiaci Praktickej školy a Špeciálnej základnej školy počas školského roka na hodinách pracovného vyučovania a na predmete výroba keramiky dokázali vytvoriť  množstvo veľmi pekných úžitkových a darčekových predmetov z hliny. V našej keramickej dielni žiaci pracujú veľmi radi a zanietene.

Comments are closed.