Výlet

VÝLET  SOKOLIAREŇ  A MINIZOO DEVÍN

Dňa 5.6. žiaci z budovy  “G” sa vybrali spolu so svojimi p. učiteľkami a niekoľkými rodičmi, či starými rodičmi do “MiniZOO” na Devíne. Výlet deti veľmi zaujal. Mali možnosť vidieť dravé vtáky, domáce zvieratká, lamu, pštrosa, poníky, somárika a iné zvieratká. Deťom sa veľmi páčil výcvik dravých vtákov. Sokoliari nám predviedli výcvik sovy, krkavca a iných dravých vtákov, ktorí poslúchali na slovo. Kŕmili sme kozy, ovce a poníky. Videli sme aj majestátny hrad Devín.

Comments are closed.