Vyhlásenie o prístupnosti

Technické informácie

Stránka spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webovských stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť. Web je spracovaný v redakčnom systéme WORDPRESS.

Je plne funkčné v prehliadačoch:

Internet Explorer 6.0+
Mozilla Firefox 0.8+
Netscape 7.1+
Opera 7.5+

Klávesové skratky

Na každej stránke webového sídla fungujú nasledovné klávesové skratky:
V prehliadačoch Firefox sú funkčné tieto skratky

ALT + SHIFT + s – preskočiť na obsah
ALT + SHIFT + 0 – zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
ALT + SHIFT + 1 – úvodná stránka
ALT + SHIFT + 2 – hlavná stránka Ministerstva vnútra
ALT + SHIFT + 3 – mapa sídla
ALT + SHIFT + 9 – kontakty

Pre Internet Explorer platia tieto skratky

ALT + s, ENTER – preskočiť na obsah
ALT + 0, ENTER – zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
ALT + 1, ENTER – úvodná stránka
ALT + 2, ENTER – hlavná stránka Ministerstva vnútra
ALT + 3, ENTER – mapa sídla
ALT + 9, ENTER – kontakty

V prehliadači Opera platia tieto skratky

SHIFT + ESC + s – preskočiť na obsah
SHIFT + ESC + 0 – zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
SHIFT + ESC + 1 – úvodná stránka
SHIFT + ESC + 2 – hlavná stránka Ministerstva vnútra
SHIFT + ESC + 3 – mapa sídla
SHIFT + ESC + 9 – kontakty
Technické informácie

Stránka spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webovských stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť. Web je spracovaný v redakčnom systéme WORDPRESS.

Je plne funkčné v prehliadačoch:

Internet Explorer 6.0+
Mozilla Firefox 0.8+
Netscape 7.1+
Opera 7.5+

Klávesové skratky

Na každej stránke webového sídla fungujú nasledovné klávesové skratky:
V prehliadačoch Firefox sú funkčné tieto skratky

ALT + SHIFT + s – preskočiť na obsah
ALT + SHIFT + 0 – zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
ALT + SHIFT + 1 – úvodná stránka
ALT + SHIFT + 2 – hlavná stránka Ministerstva vnútra
ALT + SHIFT + 3 – mapa sídla
ALT + SHIFT + 9 – kontakty

Pre Internet Explorer platia tieto skratky

ALT + s, ENTER – preskočiť na obsah
ALT + 0, ENTER – zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
ALT + 1, ENTER – úvodná stránka
ALT + 2, ENTER – hlavná stránka Ministerstva vnútra
ALT + 3, ENTER – mapa sídla
ALT + 9, ENTER – kontakty

V prehliadači Opera platia tieto skratky

SHIFT + ESC + s – preskočiť na obsah
SHIFT + ESC + 0 – zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
SHIFT + ESC + 1 – úvodná stránka
SHIFT + ESC + 2 – hlavná stránka Ministerstva vnútra
SHIFT + ESC + 3 – mapa sídla
SHIFT + ESC + 9 – kontakty

Galéria

img_2858 aj-pr%c3%a1ca-aj-z%c3%a1bava_2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA dsc09915

Najnovšie články

Počasie