Jedáleň – obedy

Žiakom sú poskytované obedy vo VŠJ pri OU na Dúbravskej ceste 1, BA.

Do VŠJ sa prihlasuje na základe zápisného lístka.

 

Spôsob úhrady :

poštová poukážka, internetbanking.

Odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné najneskôr ráno do 7,00 hod. ( 7,30).

Odhlasovať je možné : 

telefonicky  na čísle : 02/ 54 77 34 400911 987 693 ,

prostredníctvom SMS správy  

E-mailom alena.jurkovicova@domovrosa.sk