Vianočné posedenie

Dňa 17. 12. 2013 sa uskutočnilo vianočné posedenie v C – variante. Pripravili ho pp. učiteľky Miháliková a Ivančíková. Pri vianočnom stromčeku najprv zaspievali koledy a predniesli vinše žiaci z literárno – dramatického krúžku. Potom deti z C – variantu zahrali divadielko Vianočná pošta. Deti sa potešili listom, ktoré im poslal Ježiško a darčekom, ktoré im priniesli študenti z I. B triedy gymnázia na Tomášikovej ulici. Potom sme si všetci posedeli pri stromčeku, ozdobili medovníky a zaželali si veselé Vianoce.

Comments are closed.