Vianočné posedenie pri knihe

Dňa 10 12. 2012 sme spolu so žiakmi Praktickej školy posedeli pri stromčeku a  predstavili niekoľko kníh, ktoré čítajú na hodinách slovenského jazyka i vo voľnom čase. Pozvanie prijali učitelia i žiaci Praktickej školy a A – variantu. Atmosféru dotvárala premietaná prezentácia, príjemná hudba a zaujímavé otázky žiakov. Na záver posedenia bola vyhodnotená literárna súťaž vyhlásená v našom školskom časopise – Zlaté pero. Úspešní žiaci získali “zlaté pero” na písanie zlatých myšlienok.nielen do nášho časopisu.

Comments are closed.