Vianočné posedenie LO

Vianoce sa blížili a tak sme sa deti z C – variantu s pani učiteľkami a asistentkami stretli na troch vianočných posedeniach. Na prvom z nich napísali list Ježiškovi. Na druhom posedení, 13. 12. ich navštívili kamaráti – žiaci V. B zo ZŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ulici, ktorí im doniesli vianočné perníčky. Deti ich spolu vyzdobili. Žiaci z C – variantu zaspievali svojim kamarátom tri koledy a tí im zase zanôtili pieseň, ktorej vymysleli vlastné slová na melódiu Rolničky, rolničky.Na poslednom vianočnom posedení  20. 12.sa opäť stretli naše deti pri vianočnom stromčeku, aby si prevzali listy od Ježiška. Potom si zaspievali piesne o Snehuliakovi a mackovi. Nakoniec uspávali bábiky pri kolede Búvaj dieťa krásne.

 

Comments are closed.