Verejné obstarávanie

Prieskum trhu VÝZVA

Profil verejného obstarávateľa:

 

Spojená škola

Dúbravská cesta 1

845 25 Bratislava

IČO : 317 694 46

DIČ : 202 095 8841

 

kontaktná osoba pre VO: PaedDr. Adriana Dostálová, PhD.

tel. kontakt: 02/54 77 36 01