Valentín

Dňa 12. 2. oslávili žiaci praktickej školy spolu so svojimi kamarátmi a pani učiteľkami na lôžkovom oddelení sviatok všetkých zamilovaných – Valentína. Dozvedeli sa niečo o pôvode tohto sviatku – Valentinus bol rímsky kňaz a lekár, ktorý tajne sobášil mladých kresťanov. Skôr, než prišiel o život, stihol poslať dievčaťu, ktorému navrátil zrak, lístok s nápisom “Od Tvojho Valentína”. My sme si na dnešnom našom podujatí zarecitovali básne o láske a Lucka Martáková predniesla aj vlastné básničky. Povedali sme si, že láska je v živote veľmi dôležitá, ale nielen tá medzi zaľúbencami, ale aj láska k rodičom a starým rodičom, priateľské city i láska k zvieratkám. Na valentínskych dielničkách sme si vyrobili pekné srdiečka a darčeky, ktorými sme sa navzájom obdarovali. Deti z praktickej školy z budovy O venovali svojim kamarátom čokoládové srdiečka, ktoré s láskou upiekli.

Comments are closed.