Umením prekonávame bariéry

Dňa 11.5.2017  bolo 4. stretnutie s umením v ZUŠ Vrbensého 1 na tému „Radosť detí“ vďaka projektu SPP  Umením prekonávame bariéry.  Pedagógovia a žiaci ZUŠ pripravili pre našich 53 žiakov a 41 pedagógov a rodičov krásny program.

Pedagogička a hudobná skladateľka Mgr. art. M. Kachlová spolu so žiakmi a učiteľmi hudobného odboru netradičnou formou predstavila rôzne hudobné nástroje. Deti v zvukoch hudobných nástrojov spoznávali rôzne morské tvory. S tematikou podmorského sveta boli spojené aj tanečno-pohybové dielne, ktoré viedli Bc. M. Peterská a Mgr. art. M. Zeman. Pod vedením PaedDr. B. Macánkovej a Mgr. S. Uherovej deti zobrazovali pestrofarebné morské živočíchy. Vytvorené diela budú na výstave v ZUŠ do 15.6. a potom budú vystavené v priestoroch našej školy. Vo všetkých umeleckých prejavoch dominovala krása tvarov a farieb, radosť z hudby a pohybu.

Na záverečnom koncerte účinkovali popri žiakoch ZUŠ aj naši žiaci. Naša pani riaditeľka poďakovala všetkým učiteľom a žiakom ZUŠ a venovala veľké hlinené srdce PaedDr. M. Žákovej, ktorá bola dušou projektu. Veselá nálada panovala aj v záhrade školy, kde kamaráti so  ZUŠ zapojili našich žiakov do tanečnej kreácie s igelitovou fóliou. Pri rozlúčke naši žiaci dostali ako pamiatku na účasť v projekte originálne pexeso s poďakovaním Nadácii SPP, ktoré vytvorili žiaci ZUŠ. Bude nám pripomínať krásne chvíle prežité s umením a kamarátmi v ZUŠ. Ďakujeme!

 

Comments are closed.