Učíme sa hrou

Tentokrát sa naši žiaci stretli, aby svoje vedomosti a zručnosti preukázali hrovými aktivitami.

Comments are closed.