Učenie hrou

Štyri ročné obdobia sme prepojili s hrovými aktivitami a vzniklo veselé dopoludnie. Na splnenie všetkých úloh potrebovali naši žiaci využiť svoje vedomosti, zručnosti, pozornosť i postreh.

Comments are closed.