Týždeň v školskej knižnici

V našej škole máme dve knižnice – pre mobilných žiakov a aj pre imobilných. V dňoch 17.10. – 21.10. naši žiaci navštívili obe knižnice pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý bol 24.10.  Objavovali zaujímavé knihy, ktoré im pripravili cestovateľka húsenička Žofka a múdra sovička Evička. Žiaci museli knihy nájsť, vyriešiť úlohy a napísať správne riešenie. Počas celého týždňa tak prišli do knižníc všetci žiaci a zistili, že máme veľa krásnych kníh, ktoré si môžu i v tomto školskom roku opäť požičiavať.

Comments are closed.