Týždeň športu

Naše “športové dni” v budove G sme začali veselo. Už na prvej vyučovacej hodine sme sa zabávali smiechom, tancom, pohybom a hrou na gitare. Pokračovali sme športovými aktivitami. Zahrali sme si bowling, každý z nás postavil vysokú vežu z kociek, či zahral hádankové športové pexeso. Rozprávali sme sa o významných športovcoch. Na interaktívnej tabuli sme sledovali ukážky rôznych druhov športov. Aj žiaci C-variantu na hornej chodbe športovali zo všetkých síl a ozýval sa buchot loptičiek, kolkov, kruhov a hlavne radostný smiech.  Záver nášho športovania sme ukončili peknou prechádzkou v okolí školy spojenou s kŕmením kozičiek. Tieto dni boli pre nás naozaj skvelé.

Comments are closed.