Týždeň boja proti drogám

Dňa 23. 11. sa uskutočnila 3. a 4. vyučovaciu hodinu v budove G beseda o škodlivosti fajčenia a alkoholu v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. Akcie sa zúčastnili žiaci praktickej školy. P. uč. Miháliková privítala p. Dušana Živického, člena klubov AA a Al-anon. Premietla deťom prezentáciu o škodlivosti drog, kde si mohli zopakovať svoje vedomosti z knihy Nenič svoje múdre telo. P. Živický porozprával žiakom ako škodí fajčenie a alkohol nášmu telu, mení naše správanie a ako rýchle môže vzniknúť závislosť. Spolu so žiaci sa zhodli, že najlepšie je s drogami nikdy nezačať! Žiaci predviedli dve modelové situácie: ako sa vyhnúť pasívnemu fajčeniu a ako asertívne odmietnuť drogu. Na záver sme si povedali, že ak máme nejaký problém, treba sa poradiť s niekým, komu môžeme dôverovať, pomôže ísť do prírody, venovať sa športu a koníčkom. Na záver našej besedy sme si všetci zatancovali.

Comments are closed.