Terapie

Logopédia

AAK – alternatívna a augmentatívna komunikácia

Bazálna stimulácia

Arteterapia

Muzikoterapia

Psychomotorická terapia