Tekvicové fantázie

Dňa 25.11. sa pred žiakmi C- variantu odvíjal príbeh červíkov Stana a Dana, ktorí si chceli nájsť vhodný domček na zimu a nevošli sa do jabĺčka ani slivky. Napokon títo veselí červíci našli domček v tekvici. Preto sme spoločne pripravili veľa pekných tekvíc netradičným spôsobom – ananžovali sme do nich jesenné plody, kvety a vetvičky. Niektorí tekvice maľovali a niektorí modelovali. V závere pekného stretnutia sme si so Stanom a Danom aj zatancovali na veselé pesničky.

 

Comments are closed.