Svetový deň divadla

Dňa 28. marca 2019 sa uskutočnila akcia pre žiakov praktickej školy Svetový deň divadla v budove G. P. Miháliková spolu s deťmi z literárno – dramatického krúžku si zaspomínali na divadlá, ktoré odohrali. Pripomenuli si Marec – mesiac knihy a prezreli si knižky, z ktorých čerpajú námety na divadlo. Porozprávali sa o tom, ako nacvičujú divadlo: najprv si vypočujú alebo prečítajú rozprávku, potom tvoria scenár, rozdelia si úlohy, nacvičujú divadlo v triede a neskôr na javisku, vyberajú a skúšajú si kostýmy a masky. Ak zabudnú text, snažia sa improvizovať. Najväčšiu radosť majú herci, ak ich diváci odmenia potleskom. Potom si žiaci pozreli ukážku z divadla, ktoré odohrali minulý školský rok – Dlhý, Široký a Bystrozraký. Deti z literárno – dramatického krúžku zahrali scénky z pripravovaného divadla Zvieratká a lúpežníci.

Comments are closed.

Galéria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 8 dsc04991 dsc09274

Počasie