Súťaž v prednese poézie a prózy

Dňa 12. apríla si všetci naši recitátori zmerali svoje sily v školskom kole recitačnej súťaže. Počuli sme veľa krásnych básní a prednesov. No vyhrať v každej kategórii mohol len jeden! Všetkým víťazom blahoželáme ! 

Comments are closed.