Stvárni knihu

Bratislavský Kreatívny Klub Luna a mesačník Praktická Slovenka už po druhý raz spoluorganizovali súťaž „STVÁRNI KNIHU“. V štyroch kategóriách súťažili jednotlivci i skupiny. Cieľom projektu bolo spojiť posolstvo obľúbenej knihy s tvorbou. My sme stvárnili príbeh „O psíkovi a mačičke – ako si robili tortu“. Ocenené práce boli vystavené v Zichyho paláci. V kategórii skupiny bola ocenená naša škola – žiaci z výtvarného krúžku a Erika Švecová. Za svoju prácu získali pekné ceny.

Comments are closed.