Zamestnanci

Vedenie školy

Meno Funkcia Telefón Email
PaedDr. Dostálová Adriana, PhD. riaditeľka školy 02/ 54 77 36 01  riaditelka@dubravska.sk
Mgr. Vlčková Iveta zástupkyňa  budova G 02/ 54 77 36 01,klapka 209 0911 160 137 dubravska@dubravska.sk
Mgr. Grycová Anna zástupkyňa budova   0 02/ 54 77 34 01 dubravska@dubravska.sk

Učitelia základnej školy

Meno
Mgr. Baďová Zdenka
PaedDr. Bottová Lucia
Mgr. Feciková Jana
Mgr. Francz Ján
Mgr. Hlavna Miroslav
Mgr. Ivančíková Eva
Mgr. Kobliška Ondrej
PaedDr. Kocková Ingrid
Mgr. Parošová Andrea
Mgr. Pokryvková Adriana
Mgr. Šuplatová Gabriela
Mgr. Tóthová Eva
PaedDr. Turčeková Tatiana

Asistenti učiteľa

Meno
Ficelová Rebecca
Ing.Hérová Beáta
Kratochvílová Jana
Ďuraková Monika
Bc. Morávková Barbora
Mgr. Szabová Dana
Ing. Šulcová Monika

Učitelia praktickej školy

Meno
Mgr. Dizdarevičová Alica
Mgr. Hostovčáková Jana
Mgr. Kozlovská Jana
PaedDr. Miháliková Oľga
PhDr. Rigová Jarmila

Odborní zamestnanci poradne

Meno Funkcia Telefón
Mgr. Dovinová Eva špeciálny pedagóg 02/ 54 77 36 01 klapka 26, 0911 155 385
Mgr. Laštincová Zuzana liečebný pedagóg
Mgr. Zimányiová Dominika logopéd
Mgr. Moravská Jana psychológ 02/ 54 77 36 01 klapka 24
Mgr. Šuplatová Gabriela špeciálny pedagóg

Nepedagogickí zamestnanci školy

Meno Funkcia Telefón Email
Ing. Kmeťková Edita ekonómka 02/ 54 77 36 01,0911 354 152 ekonomka@dubravska.sk
Kósová Zuzana finančná a mzdová účtovníčka
RNDr. Lacíková Viera personalistika
Drobková  Petra upratovačka
Vasková Mária upratovačka
Chválová Jarmila upratovačka
Kurta Miroslav BOZP a OpP
Janák Anton školník a údržbár
Mgr. Hlavna Miroslav PC technik