Triedy

PA     PaedDr. L. Bottová 

PB     Mgr. Z. Vlčková

I.A     Mgr. J. Feciková

I.B     PaedDr. T. Turčeková

I.C     Mgr. A. Pokryvková

II.A    Mgr. A. Parošová

II.B    Mgr. G. Šuplatová

II.C    Mgr. J. Francz

V.A    Mgr. E.Tôthová

V.B    Mgr. Z. Baďová

VI.A   Mgr. O. Kobliška

VI.B    Mgr. E. Ivančíková

VII.     PaedDr. I. Kocková