Snehová kráľovna

Dňa 18. 6. 2014 nadišiel ten slávnostný deň, keď deti z literárno – dramatického krúžku pod vedením p. uč. Oľgy Mihálikovej vystúpili v premiére divadelného predstavenia Snehová kráľovná, pomáhali im pp. uč. Aďka Pokryvková  a Zdenka Baďová. V úlohe Gerdy, ktorej láska zachránila Kaya/Martin Pokusa/ vystúpila Sára Madarászová. Snehovú kráľovnú si zahrala Lucia Martáková, dobrú babičku zas Aďka Pobočíková. Ako rozprávači sa prestavili Ľubor Šarkozy a Samko Tyšer. Na zámku Gerde pomohli princ/Matej Jambor/, princezná/Lucia Pokryvková/ a havran/Riško Fatura/. Zbojníkov si zahrali: Martin Pokusa, Ján Kolenič, Zoltán Veverka, Vladko Kováč a Filip Blizniak. Soba si zahral Adrián Keresztes. Všetko sa v rozprávke dobre skončilo a Gerda s Kayom sa vrátili domov. Divákom sa predstavenie veľmi páčilo a odmenili hercov veľkým potleskom.

Comments are closed.