Sláčikové kvarteto

V predvianočnom období sme si vypočuli výchovný koncert.

Comments are closed.