Škola hrou

Škola hrou – tak sme nazvali celoškolskú akciu, ktorá nás zabavila a zároveň poučila. Plnili sme rôzne úlohy spojené s matematikou, slovenčinou, vlastivedou, prírodovedou či komunikačnou zručnosťou. Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

Comments are closed.