Ďakujeme

Milí priatelia, Fond detí, n.f.  vznikol v roku 1997. Náš Fond detí je aj v tomto roku registrovaný ako možný príjemca 2% z odvedených daní. Takto získané finančné prostriedky tvoria dôležitú časť rozpočtu Fondu detí, n.f., ktorý je zriadený pri Spojenej škole na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Uchádzame sa preto o Vašu priazeň a budeme radi, ak poukážete 2% Vami odvedených daní na činnosť nášho fondu. Tento príspevok pre Vás neznamená žiadny výdavok navyše – ide o sumu z dane, ktorú ste už odviedli do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorý pomôže podporiť aktivity organizované Spojenou školou. Ak ste zamestnanec, v mzdovej učtárni Vám vystavia  “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov”. Z neho sa vyplňuje “Vyhlásenie” . Právnická osoba, alebo osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie, vyplňuje v tlačive daňového priznania príslušnú kolonku.

Obe tlačivá sa doručujú  na príslušný daňový úrad  podľa miesta trvalého  bydliska, alebo do našej školy ( my si zabezpečíme odoslanie na daňový úrad ).

Fond detí, n.f.

sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

právna forma: Neinvestičný fond IČO: 308 10 264

číslo účtu:  2665080112/1100
IBAN:  SK35 1100 0000 0026 6508 0112
Tatra banka

Tlačivá:

Vyhlasenie2015_edit

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2015

 

Ďakujeme.

 

Comments are closed.