Naše projekty

 

Maliari 2019/2020

Aj my chceme komunikovať (2017/2018)

Hrnčiar 2015

 www.hodinadetom.sk

Divadielko 2019

Nadácia SPP

Poďme sa vzdelávať moderne

S IKT to ide ľahšie

www.minedu.sk

Eko Alarm

                                                                                                  CURAPROX

Pomôžte mi a ja to dokážem

Nadácia Slovenskej sporitelne

Snoezelen

Philip Morris

Detské ihrisko

Nadácia Jána Korca

 spoluúčasť na projekte

Umením prekonávame bariéry

                                                                                                                                                       

NADÁCIA VÚB

Neznámi maľujú diela známych III.,IV.,V

www.vub.sk

Debarierizácia sociálnych zariadení

Konto bariéry

Materiálno – technické vybavenie počítačových učební

www.modernizaciavzdelavania.sk