Naše projekty

 

Divadielko 2019

Nadácia SPP

Poďme sa vzdelávať moderne

S IKT to ide ľahšie

www.minedu.sk

Eko Alarm

                                                                                                CURAPROX

Pomôžte mi a ja to dokážem

Nadácia Slovenskej sporitelne

Snoezelen

Philip Morris

Detské ihrisko

Nadácia Jána Korca

 spoluúčasť na projekte

Umením prekonávame bariéry

Hrnčiar (2015)

Aj my chceme komunikovať (2017/2018)

Maliari 2019/2020

 www.hodinadetom.sk

                                                                                                                                                       

NADÁCIA VÚB

Neznámi maľujú diela známych III.,IV.,V

www.vub.sk

Debarierizácia sociálnych zariadení

Konto bariéry, OÚ Bratislava

logo-1

Materiálno – technické vybavenie počítačových učební

www.modernizaciavzdelavania.sk