Príroda, zdravie, šport

- všetko toto spolu súvisí. Zaujímavé dopoludnie práve so spomínanou tematikou zažili deti z LO 30. 5. 2014. Najprv si pozreli prezentáciu p. uč. Evičky T. o behu i jej bohatých skúsenostiach v polmaratónoch. Potom sme hádali vtipné športové hádanky v prezentácii p.uč. Táničky. A už ich čakali jednotlivé stanovištia s rôznymi veselými, aj vážnejšími úlohami (pozri foto), ktoré pre ne pripravili pani učiteľky: prírodovedné, zdravotnícke, dopravné. Deti C variantu išli „do prírody“ – zbierali servítkové kvietky, trávičku pre ovečky, potom si zdriemli zberajúc ovečky. Napokon pomáhali vodným akrobatom, vyzdobili vodný kolotoč a preháňali ho so zvieratkami po hladine.

Comments are closed.