Prezentácia športu zdravotne znevýhodnených

Dňa 20. mája 2014 sme sa boli prejsť do školy na Mokrohájskej ulici. Športový klub ALTIUS tam zorganizoval podujatie Prezentácia športu zdravotne znevýchodnených.  Slovenskí paralympionici a ich tréneri nám pomohli pri stolnom tenise, bocci, vyskúšali sme si jazdu na vozíčku cez prekážky, pozreli sme si zrekonštruovaný bazén. Veľká vďaka za pomoc patrí policajtom z Krajského oddelenia policajného zboru, ktorí nám zabezpečili bezpečný prechod na druhú stanu cesty. A taktiež študentom z gymnázia na Tomášikovej ulici, bez ich ochotných pomocných rúk by sme náš výlet nemohli uskutočniť.

Comments are closed.