Prehliadka historického centra Bratislavy

V rámci predmetov občianska náuka a vlastiveda, sme navštívili historické centrum nášho mesta. Na nádvorí Bratislavského hradu nám p. učiteľka J. Ballová predniesla stručný výklad o jeho histórii a pod sochou Svätopluka sme si pripomenuli príbeh  jeho synov. Následne sme sa presunuli na Hlavné námestie, kde sme sa náhodou stretli s bývalými učiteľmi našej školy Tomášom a Katkou, ktorí Vás všetkých srdečne pozdravujú. A aký by to bol výlet bez dobrej kávičky? :lol: P

Comments are closed.