Poviem Ti o dobrej knižke

Naša bezbariérová knižnica v budove G oslávila 5 rokov, a tak sme si 8.6. urobili pekné knižné stretnutie. Hovorili sme si o našej knižnici, o tom že má takmer 700 kníh a o jednej z najkrajších knižníc vo svete, ktorá je práve na Slovensku. Pozvanie prijala aj naša bývalá pani učiteľka Grétka, ktorá nám porozprávala pútavý príbeh dvoch silných dievčat na vozíku. Ako chvíľku poézie sme si prečítali Luckine pekné básničky, ktoré píše už 5 rokov. Žiaci predstavili knihy, ktoré čítali na hodinách slovenčiny a veľmi zaujímavo o nich hovorili. Opäť sme sa zabavili a aj sme spoznali naozaj dobré knižky.

Comments are closed.