Poďakovanie

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o rekonštrukciu našej školy.  V škole sú nové plastové okná, vstupné dvere, nemáme  už  kachle, ale  nové radiátory nielen v triedach, ale aj na chodbách. Škola je zateplená a má novú fasádu.

Ďakujeme BSK, pracovníkom firmy Hollstav, ktorí sa podielali na rekonštrukcii, všetkým rodinným príslušníkom, ktorí  maľovali triedy, chodby a pomáhali pri upratovaní, a samozrejme všetkým  pracovníkom školy, ktorí  upratovali, čistili, umývali,  pripravili  priestory  školy k novému školskému roku a vytvorili príjemné prostredie  pre nás všetkých.

Ďakujeme.

Comments are closed.