Oznam

Podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje riaditeľka školy  žiakom Spojenej školy, Dúbravská cesta 1, 854 25 Bratislava na dni                       25. október a 29. október 2018 riaditeľské voľno.

30. október – štátny sviatok

31. október – 02. november  – jesenné prázdniny

V uvedené dni škola nie je v prevádzke.

Školské vyučovanie sa začína 05. novembra 2018.

 

Comments are closed.