Otvorenie knižnice

Dňa 16. 5. 2013 sme slávnostne otvorili  knižnicu na Lôžkovom oddelení pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Zúčastnili sa žiaci A, B, C variantu i Praktickej školy s pani učiteľkami. V úvode mohli žiaci vidieť prezentáciu o histórii a odkaze misionárov. Nasledovalo otvorenie knižnice, kde žiaci Praktickej školy čítali zo svojich obľúbených kníh. Žiaci  mali pripravené rôzne úlohy, aby spoznali knihy v knižnici.I v ďalších triedach boli zaujímavé aktivity, a to čítanie rozprávkových knižiek, hra divadielka, maľovanie obrazov Cyrila a Metoda,niektorí aj na počítači  alebo skladanie svojho mena z písmen hlaholiky. V triedach dokresľovalo atmosféru CD o Cyrilovi a Metodovi. Žiaci so záujmom vyskúšali aktivity. Ich spokojnosť bola odmenou pre nás. Z prác žiakov sme urobili  nástenku.

Comments are closed.