Ochrana zdravia človeka a prírody

Tretí a štvrtý októbrový deň sme venovali zdraviu človeka a ochrane prírody. Prvý deň branného cvičenia každá zo štyroch skupín plnila úlohy na štyroch stanovištiach – zdravotná príprava, dopravná výchova, ochrana prírody a civilná ochrana. Nasledujúci deň s nami spolupracovalo počasie a strávili sme krásne slnečné dopoludnie na Železnej studienke, kde sme dosýta športovali.

Comments are closed.