Ochrana zdravia a prírody

Dňa 14. júna naši žiaci absolvovali nácvik ochrany zdravia človeka a prírody.Na štyroch stanovištiach si overili svoje vedomosti aj praktické zručnosti v oblasti dopravy, zdravotnej prípravy, ochrany prírody a civilnej ochrany.

Comments are closed.