Ochrana prírody a zdravia človeka

Počas tradičnej školskej akcie sme svoje vedomosti overovali na štyroch stanovištiach. Žiaci plnili teoretické úlohy a praktické cvičenia z dopravnej výchovy, civilnej obrany, poskytovania prvej pomoci a ochrany životného prostredia.

Comments are closed.