Neznámi maľujú diela známych IV

Náš projekt Neznámi maľujú diela známych IV“  začal písať svoju históriu v roku 2011. Prostredníctvom projektu  sa žiaci oboznámili so svetoznámymi maliarmi, ich dielami, výtvarnými štýlmi a technikami.

Tento ročník sme venovali kubizmu.

Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční 13. októbra 2015 o 9.00  hod..

Projekt sa nám podarilo uskutočniť vďaka finančným prostriedkom grantu Nadácie VÚB.
Ďakujeme  akademickému maliarovi- pánovi Miroslavovi Cipárovi za spoluprácu.

Výstavu môžeme zrealizovať v priestoroch reštaurácie  AL TRIVIO  v   obchodnom centre  CENTRÁL  na Metodovej ulici v Bratislave, vďaka ochote a ústretovosti vedenia firmy BENCIK CULINARY GROUP.

                                                                                                

Comments are closed.