Návšteva z MŠVVaŠ

Dňa 16. mája 2017 štátny tajomník MŠVVaŠ Peter Krajňák a odborný radca štátneho tajomníka Ján Hero navštívili našu školu. V prvej časti návštevy si pozreli edukáciu žiakov v C variante a nácvik komunikácie u nehovoriacich žiakov prostredníctvom iPadov. Druhá časť stretnutia bola venovaná diskusii s vedením školy o aktuálnych otázkach v špeciálnom školstve.

Comments are closed.