Návšteva v ZOO

Dňa 12. 6. navštívilo 14 žiakov našej školy /B a C variant/ spolu s doprovodom Zoologickú záhradu. Sprevádzala nás p. Chorvátová, ktorá si pripravila pre deti zaujímavé úlohy a hádanky. Deťom sa v ZOO páčili všetky zvieratká, avšak najviac sa zabavili pri opiciach.

Comments are closed.