Návšteva SND

Žiaci, ktorí navštevujú literárno – dramatický krúžok so svojimi kamarátmi s pani učiteľkami zavítali do zákulisia SND. Privítala nás p. Miriam Kičiňová a ukázala nám priestory zákulisia novej budovy SND. Mali sme možnosť nahliadnuť do miestnosti “Višňový sad”, kde sa nacvičuje divadlo. Oboznámili sme sa s prácou režiséra, inšpicienta /režisérovho pomocníka/, kostymérov, hercov. Navštívili sme aj “Modrý salón”, kde sa predstavení zúčastňujú aj diváci. Mali sme možnosť nahliadnuť do scenára režiséra, vidieť ako sa kreslia návrhy kostýmov a dozvedieť sa veľa ďalších zaujímavostí. Zahrali sme úryvok z hry Snehová kráľovná, ktorú nacvičujeme. Nakoniec sme si pozreli kostýmovú skúšku v SND. Z návštevy divadla sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

Comments are closed.