Návšteva DD- Bernolákovo

Dňa 29. mája navštívili žiaci praktickej školy spolu s učiteľmi
Detský domov v Bernolákove, kde nás privítali p. riaditeľ Kuzár a
p. vychovávateľ Daniš. Oboznámilli sme sa so životom detí v DD,
pozreli si o tom zaujímavý film. Naše deti zahrali zamestnancom DD
divadlo a zaspievali pesničky. Akcie sa zúčastnilo 21 detí a 6
dospelých. V Bernolákove sa nám páčilo a dúfame, že sa čoskoro
opäť stretneme.

Comments are closed.