Myslíme na Vás

Milí rodičia, žiaci a kolegovia,

chceme sa Vám predovšetkým poďakovať za všetko, čo všetko v tejto zložitej situácii robíte pre naše – vaše deti a povzbudiť Vás pri plnení náročných úloh týchto neočakávaných situácií.

Aj my, vedenie školy, sledujeme kroky našej vlády a podľa toho prispôsobujeme a usmerňujeme vzdelávanie v domácom prostredí. Je to pre nás všetkých nová situácia, na ktorú sme neboli pripravovaní.

Našou snahou je udržať deti vo vzdelávacích návykoch, aby po obnovení riadneho vyučovania zvládli situáciu čo najlepšie. Obraciame sa na Vás, milí rodičia, aby ste aj naďalej viedli svoje deti k zodpovednému plneniu školských povinností. Popri tom je vhodné deti zapájať aj do bežného rodinného života, zapájať ich aj do domácich prác s Vašou pomocou. Podľa najnovších informácií z MŠVVaŠ všetky potrebné informácie a doplnkové edukačné materiály nájdete na www.ucimenadialku.sk.

 

Chceme Vás povzbudiť do ďalších dní a zaželať Vám všetkým veľa pevného zdravia a potešenia zo spoločných chvíľ v rodinnom kruhu.

Prerušenie vyučovania platí do odvolania.

Rozhodnutie ministra školstva

Spolu to zvládneme!!

Vedenie školy

Comments are closed.