Muzikoterapia

Terapeutický prístup využívajúci hudbu ako terapeutické médium a prostriedok pomoci. Terapeut využíva ako základné prvky hudby rytmus, melódiu a harmóniu a uplatňuje ich v záujme ľudského zdravia. V pedagogike sa zameriava na ovplyvňovanie procesov učenia, komunikácie  a sociálnej integrácie, výchovný, a vývinový aspekt. Hudba podporuje rozvoj kognitívnych schopností, motoriky, emocionálneho prežívania a podporuje klienta v nadobúdaní samoobslužných činností. Primárnym cieľom pedagogickej muzikoterapie je podpora, stimulácia a posilnenie zdravých častí osobnosti.

MÁME   INTERAKTÍVNY HUDOBNÝ  SYSTÉM

Sme 1. škola na Slovensku, ba dokonca na svete, ktorá má interaktívny hudobný systém. „IHS je špeciálne zariadenie pozostávajúce z mechanických, elektronických, optických, softvérových a zvukových častí a je určené pre špeciálne hudobné hranie alebo terapiu zdravých a hendikepovaných ľudí.“ Jeho autorom, od vývoja po výrobu, je firma „Ing. Radovan Konečný – radkon“.

Naši žiaci a učitelia sa prvýkrát zoznámili s IHS v roku 2015. Ing. Konečný nám predviedol, čo všetko sa dá zahrať na dvoch krásnych hudobných nástrojoch z prírodného materiálu – dreva. Vďaka OZ Mišiak a Ing. Veronike Kurinovej sa IR–harfa a špeciálna veľká klávesnica začali „testovať“ na našej škole. Oba nástroje sa stali súčasťou vyučovania. Hra žiakov upokojuje, majú pozitívny emocionálny zážitok, snažia sa o koordinované pohyby rúk, trénujú si pozornosť, hudobnú pamäť a môžu hrať aj na zemi. Páči sa im, že si môžu sami zvoliť pieseň a hudobný nástroj, ktorý im učiteľ pustí. Pomocou zvukov nástrojov ako klavír, zvonkohra, akordeón, sláčiky, organ, syntetizátor a tiež pomocou hudobného doprovodu, môže každý žiak vytvoriť úžasný koncert.

IR–harfa je špeciálny hudobný nástroj s väčším rozsahom tónov, ktorý má miesto strún neviditeľné svetelné lúče, ktoré nie sú škodlivé pre oči. Citlivo reaguje na slabý dotyk, a preto na ňom dokážu hrať aj deti s viacnásobným postihnutím a s ťažkým mentálnym postihnutím v C- variante. Vďaka premyslenej logike je úspešné každé dieťa.

Špeciálna veľká klávesnica, ktorá má 8 klávesov, je pre deti, ktoré dokážu silnejšie stlačiť drevený kláves, no zvládne to väčšina našich detí. Páči sa im výrazná svetelná navigácia. Pri nastavení náročnejšieho programu, žiak A- variantu alebo Praktickej školy, odohrá skladbu sám podľa svetelných signálov. Žiak okrem pochvaly učiteľa môže mať hodnotenie aj  pomocou nahraných rečových povelov.

Ing. Konečný priebežne prispôsobuje systém potrebám našich žiakov. Pred rokom sme mohli hrať 60 skladieb a dnes môžeme hrať už 101 skladieb. V repertoári sú ľudové piesne,  známe svetové melódie a hudba z rozprávok a filmov.

Okrem vyučovania sa nástroje využívajú aj pri práci logopéda v diagnostike, terapii a augmentatívnej a alternatívnej komunikácii.

Viac fotografií si môžete pozrieť v našej fotogalérii.